Patologie a patofyziologie

Zánět dýchacích cest u astmatu a CHOPN

CHOPN je charakteristická zánětem s převahou neutrofilů.

CHOPN a astma se liší podstatou zánětu dýchacích cest - výskytem jiných typů buněk a látkových složek zánětu. Při mikroskopickém vyšetření bronchoalveolární laváže (tj. vyšetřeni tekutiny získané výplachem dýchacích cest např. při bronchoskopii) je charakteristická převaha neutrofilních granulocytů (typ bílých krvinek podílejících se na zánětlivé odpovědi organismu).

Při vyšetření plicní tkáně je pro CHOPN charakteristické nadměrné zvětšení pohárkových buněk, nadprodukce hlenu a uzávěr plicních sklípků.

Naproti tomu astma je definováno jako převážně alergické onemocnění.

Typické je buněčné osídlení dýchacích cest eosinofilními granulocyty (typ bílých krvinek podílejících se na zánětlivé odpovědi organismu zejména při alergii) a žírnými buňkami. Typy buněk a látkových složek zánětu jsou odlišné od CHOPN.

Obstrukce průtoku vzduchu u CHOPN

Výše uvedené zánětlivé procesy a další změny způsobuji postupné zhoršování plicních funkcí u CHOPN. Základní příčinou je dechová obstrukce (omezeni průtoku vzduchu) během výdechu.