Co je CHOPN - definice

Definice onemocnění

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky, které mohou přispívat k celkové závažnosti onemocnění u jednotlivých nemocných. Její plicní složka je charakterizována omezeným průtokem vzduchu v průduškách (dále bude používán vžitý název bronchiální obstrukce), který není úplně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny.

S postupujícím onemocněním dochází k akutnímu a subakutnímu zvýrazňování potíží se stále častějšími a těžšími projevy. Tyto stavy vzplanutí choroby nazýváme exacerbace.

Současná definice onemocnění CHOPN byla publikována v doporučeních GOLD (Global lnitiative for Chronic Obstructive Lung Disease) pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO).

"Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky, jež mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých nemocných. Jeho plicní složka je charakterizována omezeným průtokem vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), který není plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí na škodlivé částice a plyny."

Rizikové faktory

  • Hlavním rizikovým faktorem pro vznik CHOPN je kouření cigaret. Navštivte stránky www.odvykanikoureni.cz
  • I pasivní kouření je rizikovým faktorem. Expozice doma i v práci pasivnímu kouření po dobu více než 40 hodin týdně v trvání 5ti let zvyšuje riziko vzniku CHOPN o 48%. Rizikovým faktem pro vznik CHOPN je i kouření doutníků a dýmky
  • Dlouhodobé vystavení jiným dráždivým látkám, které jsou v znečištěném vzduchu (při smogu, látky z pracovního prostředí jako jsou výpary chemických produktů, prachové částice).