Máte potíže s dýcháním?

Tento dotazník je určen k posouzení Vašeho dýchání a kvality života. V následujících otázkách zaškrtněte políčko, které nejlépe popisuje Vaší odpověď.

1. Jak často jste pociťoval(a) dušnost (zadýchával(a) jste se) v posledních 4 týdnech?
2. Vykašláváte hlen z dýchacích cest?
3. Zaškrtněte odpověď, která vás nejlépe vystihuje během posledního roku.
Dělám toho méně než dřív, protože nestačím s dechem
4. Vykouřil(a) jste za celý svůj život alespoň 100 cigaret?
5. Kolik je vám let?